Advokathjælp fra en beskikket advokat

I dag vil jeg forsøge at forklare, hvad en beskikket advokat er, for det er noget, jeg i løbet af den seneste tid har fået rigtig mange spørgsmål om, og derfor finder jeg det passende at skrive en lille artikel om emnet. Desuden synes jeg, at det er et ret vigtigt emne at sætte fokus på, da mange slet ikke er klar over, at man rent faktisk har ret til en beskikket advokat, hvis man sigtes for en forbrydelse.

Introduktion

Ifølge den danske lovgivning har enhver sigtet i Danmark ret til et forsvar i retten, og det gælder, uanset om man har råd til at betale for advokathjælpen eller ej. Har man selv råd til at betale for advokaten, skal man naturligvis selv gøre det, men har man en årlig indtægt under et bestemt beløb (som i øvrigt ændres fra år til år), så er man berettiget til en beskikket advokat.

Er man berettiget til en beskikket advokat, kan man som hovedregel selv vælge, hvem den beskikkede advokat skal være. Det eneste krav er dog, at det skal være en advokat, der er udpeget af retten. Har den ønskede beskikkede advokat tidligere været involveret i den pågældende sag, kan retten dog vælge at se bort fra ønsket, men som hovedregel er valget frit.

beskikket advokat

Omkostninger

Mange tror fejlagtigt, at en beskikket advokat er gratis, men faktum er, at den pågældende advokat på den ene eller anden måde skal have sine penge, og han er sådan set lidt ligeglad med, hvor disse penge kommer fra. Der gælder følgende regler i forhold til betaling af den beskikkede advokat:

Er man berettiget til at få en beskikket advokat, så er grundreglen den, at statskassen lægger beløbet for advokathonoraret ud for den sigtede. Når den sigtede har været i retten, og sagen er afsluttet, vil udfaldet af sagen være altafgørende for, hvem der i sidste ende skal betale advokatens honorar.

Idømmes den sigtede en straf i forbindelse med retssagen, idømmes den sigtede samtidig til at betale omkostningerne i forbindelse med den beskikkede advokat tilbage til statskassen. Frikendes den sigtede derimod, skal den pågældende person ikke betale for advokatomkostningerne, og det er altså statskassen, der har betalt for den beskikkede advokat.

Omkostningerne forbundet med en beskikket advokat vil dog som regel være langt lavere i forhold til, hvis man vælger en almindelig advokat. En beskikket advokat tjener ca. 5000 kr., hvorimod han som almindelig advokat havde tjent langt mere på den pågældende sag.

Det er derfor ikke de store beløbsomkostninger, man kan risikere at betale, hvis man taber sagen, men 5000 kr. kan selvfølgelig være mange penge for en person, der er berettiget til en beskikket advokat.

Det er derfor meget vigtigt, at man tænker sig godt om, når man skal vælge advokat.

Jeg håber, at I fik lidt ud af denne artikel.

One Comments

  • Maria

    21. februar 2013

    Det var rigtigt rart at få sat nogle ord på dette emne. Jeg har før været i tvivl om retten til en beskikket advokat, og sådan tror jeg desværre, at mange danskere har det. Vi må arbejde på at få lidt mere fokus på dette område, for det er jo problematisk, hvis nogle ikke får den hjælp, de faktisk er berettiget til, blot fordi de ikke selv kender til reglerne.

Comments are closed.